Povrchová úprava kovov


Na čo slúži povrchová úprava kovov?


Pod pojmom povrchová úprava kovov sa rozumie súhrn špecifických technologických procesov, pomocou ktorých dochádza k zmene povrchu kovových predmetov tak, aby sa akostne upravili ich povrchovo-mechanické vlastnosti. Dochádza k zlepšenie ich odolnosti voči erózii, zvyšuje sa oteruvzdornsť, ale i odolnosť voči vonkajšiemu prostrediu, korózii a predlžuje sa stálosť dizajnových vlastností kovov.

Povrchová úprava kovov
Povrchová úprava kovov

Ako prebieha povrchová úprava kovov?


Technológie využívané na povrchovú úpravu kovov zahŕňajú široké spektrum povrchových úprav kovov. Najčastejšie sú to chemické, tepelné a mechanické úpravy, ako aj nanášanie odolných prídavných vrstiev, a to mechanicky, elektrochemicky, chemicky alebo striekaním poterov. Povrchovou úpravou kovov zvyšujete ich životnosť, mala by byť preto úplnou samozrejmosťou. Pozrite si tiež našu ponuku v oblasti protipožiarnych náterov oceľových konštrukcií, sanácie betónov či priemyselných podláh. Neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem dozvedieť sa viac o povrchovej úprave kovov?