Povrchová úprava kovov


Na čo slúži povrchová úprava kovov?


Pod pojmom povrchová úprava kovov sa rozumie súhrn špecifických technologických procesov, pomocou ktorých dochádza k zmene povrchu kovových predmetov tak, aby sa akostne upravili ich povrchovo-mechanické vlastnosti. Dochádza k zlepšenie ich odolnosti voči erózii, zvyšuje sa oteruvzdornsť, ale i odolnosť voči vonkajšiemu prostrediu, korózii a predlžuje sa stálosť dizajnových vlastností kovov.

Ako prebieha povrchová úprava kovov?


Technológie využívané na povrchovú úpravu kovov zahŕňajú široké spektrum povrchových úprav kovov. Najčastejšie sú to chemické, tepelné a mechanické úpravy, ako aj nanášanie odolných prídavných vrstiev, a to mechanicky, elektrochemicky, chemicky alebo striekaním poterov. Povrchovou úpravou kovov zvyšujete ich životnosť, mala by byť preto úplnou samozrejmosťou. Pozrite si tiež našu ponuku v oblasti protipožiarnych náterov oceľových konštrukcií, sanácie betónov či priemyselných podláh. Neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem dozvedieť sa viac o povrchovej úprave kovov?