Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií


Na čo slúžia protipožiarne nátery oceľových konštrukcií?


Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií sú cestou k zvýšenej bezpečnosti budov či pracovísk, ktoré vyžadujú zvýšenú bezpečnosť. V dôsledku vysokej teploty je pre oceľ príznačná strata nosnosti. Následkom je rýchla deformácii nosníkov a následné zrútenie celého objektu, stavby či haly. Aplikáciou protipožiarnych náterov oceľových konštrukcií dochádza k výraznému zvýšeniu odolnosti oceľových konštrukcií i samotných objektov.

Vďaka protipožiarnym náterom oceľových konštrukcií dochádza k oddialeniu straty stability a pevnosti oceľových konštrukcií. Pri náraste teploty, najčastejšie v dôsledku vypuknutia požiaru v objekte, na hodnotu 180 – 200 °C  automaticky prebehne vďaka protipožiarnym náterom oceľových konštrukcií chemická reakcia, ktorá niekoľkonásobne zväčší objem oceľových konštrukcií.

Kedy aplikovať protipožiarne nátery oceľových konštrukcií?


Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií je vhodné aplikovať pri realizácii samotnej konštrukcii či počas výstavby jednotlivých objektov. Vo vybraných objektoch by mali byť protipožiarne nátery oceľových konštrukcií úplnou samozrejmosťou. Dôležité je pritom správne navrhnutie minimálnej hrúbky suchého náteru v súlade s dimenzačnou tabuľkou. Tá je vydávaná samotným výrobcom a odvíja sa individuálne od jednotlivých typov profilov, ako aj požadovanej požiarnej odolnosti oceľových konštrukcií.

Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií môžu byť aplikované ručne za pomoci štetca či valčeka, ale i striekaním protipožiarneho náteru. Vhodný postup aplikácie závisí od konkrétneho profilu budovy či stavby. Po jeho dokončení dostanete potrebnú dokumentáciu, dokladujúcu aplikáciu protipožiarneho náteru vo vašom objekte.

Sme certifikovaná spoločnosť na realizáciu protipožiarnych náterov oceľových konštrukcií


S nami si môžete byť istí, že aplikácia protipožiarneho náteru oceľových konštrukcií vo vašom objekte prebehne v súlade s požiadavkami na bezpečnosť a za dodržania presných postupov aplikácie. Denne dokážeme očistiť alebo nastriekať protipožiarnym náterom zhruba 1000 m² oceľových konštrukcií a opieskovať dokážeme zhruba 100 m² denne.

Na našu prácu sa môžete vždy spoľahnúť či už sa jedná o protipožiarne nátery oceľových konštrukcií, povrchovú úprava kovov alebo nami zabezpečované potery. Dôverovať nám môžete i v oblasti sanácie betónov či pri realizácii priemyselných podláh a liatych podláhpancierových podláh, epoxidových podláh. Neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem dozvedieť sa viac o protipožiarnych náteroch oceľových konštrukcii?