Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií


Na čo slúžia protipožiarne nátery oceľových konštrukcií?


Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií sú cestou k zvýšenej bezpečnosti budov či pracovísk, ktoré vyžadujú zvýšenú bezpečnosť. V dôsledku vysokej teploty je pre oceľ príznačná strata nosnosti. Následkom je rýchla deformácii nosníkov a následné zrútenie celého objektu, stavby či haly. Aplikáciou protipožiarnych náterov oceľových konštrukcií dochádza k výraznému zvýšeniu odolnosti oceľových konštrukcií i samotných objektov.

Vďaka protipožiarnym náterom oceľových konštrukcií dochádza k oddialeniu straty stability a pevnosti oceľových konštrukcií. Pri náraste teploty, najčastejšie v dôsledku vypuknutia požiaru v objekte, na hodnotu 180 – 200 °C  automaticky prebehne vďaka protipožiarnym náterom oceľových konštrukcií chemická reakcia, ktorá niekoľkonásobne zväčší objem oceľových konštrukcií.

Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií

Kedy aplikovať protipožiarne nátery oceľových konštrukcií?


Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií je vhodné aplikovať pri realizácii samotnej konštrukcii či počas výstavby jednotlivých objektov. Vo vybraných objektoch by mali byť protipožiarne nátery oceľových konštrukcií úplnou samozrejmosťou. Dôležité je pritom správne navrhnutie minimálnej hrúbky suchého náteru v súlade s dimenzačnou tabuľkou. Tá je vydávaná samotným výrobcom a odvíja sa individuálne od jednotlivých typov profilov, ako aj požadovanej požiarnej odolnosti oceľových konštrukcií.

Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií môžu byť aplikované ručne za pomoci štetca či valčeka, ale i striekaním protipožiarneho náteru. Vhodný postup aplikácie závisí od konkrétneho profilu budovy či stavby. Po jeho dokončení dostanete potrebnú dokumentáciu, dokladujúcu aplikáciu protipožiarneho náteru vo vašom objekte.

Sme certifikovaná spoločnosť na realizáciu protipožiarnych náterov oceľových konštrukcií


S nami si môžete byť istí, že aplikácia protipožiarneho náteru oceľových konštrukcií vo vašom objekte prebehne v súlade s požiadavkami na bezpečnosť a za dodržania presných postupov aplikácie. Denne dokážeme očistiť alebo nastriekať protipožiarnym náterom zhruba 1000 m² oceľových konštrukcií a opieskovať dokážeme zhruba 100 m² denne.

Na našu prácu sa môžete vždy spoľahnúť či už sa jedná o protipožiarne nátery oceľových konštrukcií, povrchovú úprava kovov alebo nami zabezpečované potery. Dôverovať nám môžete i v oblasti sanácie betónov či pri realizácii priemyselných podláh a liatych podláhpancierových podláh, epoxidových podláh. Neváhajte nás kontaktovať.

Prinášame stručné odpovede na niekoľko otázok, ktoré od našich klientov dostávame najčastejšie.

1. Čo sú protipožiarne nátery oceľových konštrukcií a prečo sú dôležité?

Protipožiarne nátery sú špeciálne nátery aplikované na oceľové konštrukcie na zvýšenie ich odolnosti voči vysokým teplotám. Sú kľúčové pre zabránenie zvýšenia teploty na kritickú a udržanie integrity konštrukcie počas požiaru.

Späť

2. Aké sú hlavné výhody použitia protipožiarnych náterov na oceľových konštrukciách?

Protipožiarne nátery zvyšujú odolnosť ocele voči teplotám, čím znižujú riziko kolapsu štruktúry počas požiaru. Zabezpečujú aj ochranu konštrukcie pred koróziou a predlžujú jej životnosť.

Späť

3. V akých odvetviach a situáciách sú protipožiarne nátery najviac využívané?

Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií sa často využívajú v komerčných a priemyselných budovách, ako sú sklady, továrne a kancelárie. Sú tiež dôležité v oblasti verejných budov, kde je bezpečnosť kľúčovým faktorom. Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií by dnes už mali byť samozrejmosťou pri všetkých stavbách a priemyselných priestoroch.

Späť

4. Ako fungujú protipožiarne nátery a aké sú ich typy?

Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií tvoria izolačnú vrstvu, ktorá spomaľuje prehrievanie ocele počas požiaru. Existujú takzvané intumescentné nátery, ktoré sa pri zvýšení teploty nadúvajú a vytvárajú izolačný štít, a ablatívne nátery, ktoré odvádzajú teplo a chránia oceľovú konštrukciu.

Späť

5. Aká je trvácnosť protipožiarnych náterov a potrebujú tieto nátery údržbu?

Trvácnosť závisí od typu náteru a expozície. Všeobecne nevyžadujú pravidelnú údržbu. Dôležité je monitorovať ich stav a v prípade potreby vykonávať opravy alebo obnovy, aby sa zachovala ich účinnosť. Nami realizované protipožiarne nátery oceľových konštrukcií majú dlhú životnosť a vyznačujú sa vysokou efektivitou v prípade požiaru.

Späť

6. Sú protipožiarne nátery ekologické a bezpečné pre zdravie?

Moderné protipožiarne nátery sú formulované s dôrazom na environmentálnu bezpečnosť a bezpečnosť pre ľudské zdravie. Mnohé z nich sú bez rozpúšťadiel a spĺňajú prísne normy na minimalizáciu vplyvu na životné prostredie a zdravie.

Späť

Máte záujem dozvedieť sa viac o protipožiarnych náteroch oceľových konštrukcii?