Priemyselné podlahy


Čo sú to priemyselné podlahy?


Priemyselné podlahy sú skupinou podláh, ktoré nachádzajú svoje využitie najmä v oblasti priemyslu a v priestoroch so zvýšenými nárokmi na stálosť, pevnosť, dlhú životnosť i ľahkú údržbu podláh. Priemyselné podlahy sú rôzne namáhané a neraz prichádzajú do kontaktu zo zvýšenou teplotou, chemikáliami alebo po nich prechádzajú vysokotonážne zariadenia a podobne. Priemyselné podlahy preto prechádzajú pravidelným testovaní a pri ich vyhotovovaní je potrebné postupovať podľa presne predpísaných postupov.

Najčastejšie realizovanými priemyselnými podlahami sú najmä nerozbitné pancierové podlahy, ktoré sú využiteľne v najrôznejších oblastiach priemyslu. Často využívanými sú i iné liate podlahy, ako napríklad klasické betónové podlahy, polyuretánové liate podlahy či epoxidové podlahy. Ich výber je potrebné individuálne prispôsobiť každému priestoru.

Priemyselné podlahy

Ako si správne zvoliť priemyselné podlahy?


Priemyselné podlahy sú vyhotovované vo viacerých prevedeniach, a to kvalitatívnych i dizajnových. Výber vhodného typu priemyselných podláh je potrebné zvoliť na základe viacerých faktorov, a to najmä druhu ich budúceho využitia, typu zaťaženia, ktoré na priemyselné podlahy bude vyvíjané, druhu priestoru, priemyselnému odvetviu, možnosti ich kontaktu s chemikáliami a mnohým iným.

Priemyselné podlahy sú pritom dnes používané ako pre interiéry, tak i pre exteriéry. Je to najmä kvôli ich lepším nosným vlastnostiam a dlhšej životnosti. Dodávku vhodnej priemyselnej podlahy pre vaše potreby zabezpečíme od profesionálneho výberu vhodnej technológie, cez realizáciu, až po prípadný servis, ktorým je najčastejšie čistenie – sanácia betónov.

Zvýšte kvalitu budov i pracovné pohodlie s priemyselnými podlahami


Základom priemyselných budov sú odolné priemyselné podlahy, ktoré spoľahlivo slúžia a zároveň poskytujú pracovníkom v priemysle pracovný komfort a znižujú ich pracovné vyťaženia. Typickým znakom kvalitných priemyselných podláh je i to, že pohyb po nich – či už osôb alebo strojov je nenáročný, plynulý a bez obmedzení.

Na priemyselné podlahy sú kladené rôzne nároky, ako napríklad protišmykovosť, nehorľavosť, schopnosť odvádzania elektrického výboju či iné vysoké bezpečnostné nároky. Čoraz častejšie je to i požiadavka na estetický vzhľad či farebnosť. Na priemyselné podlahy je preto možné aplikovať potery v rôznych farbách. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Pozrite si tiež nami ponúkané protipožiarne nátery oceľových konštrukcií a povrchové úpravy kovov.

Prinášame stručné odpovede na niekoľko otázok, ktoré od našich klientov dostávame najčastejšie.

1. Čo sú priemyselné podlahy a aké sú ich hlavné vlastnosti, ktoré ich odlišujú od bežných podláh?

Priemyselné podlahy sú špeciálne navrhnuté podlahové systémy, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu, chemikáliám a ťažkým zaťaženiam. Ich hlavnými vlastnosťami sú odolnosť, dlhá životnosť a schopnosť odolať náročným podmienkam priemyselných prostredí.

Späť

2. V akých odvetviach sa najčastejšie využívajú priemyselné podlahy a prečo sú tam nevyhnutné?

Priemyselné podlahy sú nevyhnutné v rôznych odvetviach, ako sú výroba, skladovanie, logistika a priemyselná výroba. Ich odolnosť voči zaťaženiu, olejom, chemikáliám a vysokej teplote zabezpečuje bezpečné a efektívne fungovanie priemyselných zariadení.

Späť

3. Aké sú hlavné materiály používané pri výrobe priemyselných podláh a prečo sú tieto materiály vhodné?

Priemyselné podlahy sa vyrábajú z rôznych materiálov vrátane epoxidových a polyuretánových zmesí. Tieto materiály sú vhodné kvôli svojej odolnosti voči chemikáliám, mechanickému opotrebeniu a schopnosti odolať ťažkým zaťaženiam.

Späť

4. Aké sú výhody priemyselných podláh v porovnaní s tradičnými podlahovými materiálmi?

Priemyselné podlahy ponúkajú výrazné výhody vrátane vysokej odolnosti voči náročným podmienkam, ľahkej údržby, odolnosti voči chemikáliám a dlhej životnosti. Sú ideálnym riešením pre prostredia so zvýšenou záťažou na podlahu.

Späť

5. Ako je to s inštaláciou priemyselných podláh a aký čas je potrebný na dosiahnutie plnej funkčnosti?

Inštalácia či realizácia priemyselných podláh je odborným procesom, ktorý vyžaduje presnosť a skúsenosti. Čas inštalácie závisí od veľkosti a komplexnosti projektu, ale moderné technológie umožňujú rýchlu inštaláciu s minimálnymi prerušeniami prevádzky.

Späť

6. Ako sa starať o priemyselné podlahy a aký je ich dopad na celkové náklady na údržbu a prevádzku?

Starostlivosť o priemyselné podlahy zahŕňa pravidelné čistenie a údržbu. Ich odolnosť voči opotrebovaniu a chemikáliám znižuje potrebu častých opráv, čím sa minimalizujú celkové náklady na údržbu a prevádzku v porovnaní s tradičnými podlahovými materiálmi.

Späť

Máte záujem dozvedieť sa viac o priemyselných podlahách?