Priemyselné podlahy


Čo sú to priemyselné podlahy?


Priemyselné podlahy sú skupinou podláh, ktoré nachádzajú svoje využitie najmä v oblasti priemyslu a v priestoroch so zvýšenými nárokmi na stálosť, pevnosť, dlhú životnosť i ľahkú údržbu podláh. Priemyselné podlahy sú rôzne namáhané a neraz prichádzajú do kontaktu zo zvýšenou teplotou, chemikáliami alebo po nich prechádzajú vysokotonážne zariadenia a podobne. Priemyselné podlahy preto prechádzajú pravidelným testovaní a pri ich vyhotovovaní je potrebné postupovať podľa presne predpísaných postupov.

Najčastejšie realizovanými priemyselnými podlahami sú najmä nerozbitné pancierové podlahy, ktoré sú využiteľne v najrôznejších oblastiach priemyslu. Často využívanými sú i iné liate podlahy, ako napríklad klasické betónové podlahy, polyuretánové liate podlahy či epoxidové podlahy. Ich výber je potrebné individuálne prispôsobiť každému priestoru.

Ako si správne zvoliť priemyselné podlahy?


Priemyselné podlahy sú vyhotovované vo viacerých prevedeniach, a to kvalitatívnych i dizajnových. Výber vhodného typu priemyselných podláh je potrebné zvoliť na základe viacerých faktorov, a to najmä druhu ich budúceho využitia, typu zaťaženia, ktoré na priemyselné podlahy bude vyvíjané, druhu priestoru, priemyselnému odvetviu, možnosti ich kontaktu s chemikáliami a mnohým iným.

Priemyselné podlahy sú pritom dnes používané ako pre interiéry, tak i pre exteriéry. Je to najmä kvôli ich lepším nosným vlastnostiam a dlhšej životnosti. Dodávku vhodnej priemyselnej podlahy pre vaše potreby zabezpečíme od profesionálneho výberu vhodnej technológie, cez realizáciu, až po prípadný servis, ktorým je najčastejšie čistenie – sanácia betónov.

Zvýšte kvalitu budov i pracovné pohodlie s priemyselnými podlahami


Základom priemyselných budov sú odolné priemyselné podlahy, ktoré spoľahlivo slúžia a zároveň poskytujú pracovníkom v priemysle pracovný komfort a znižujú ich pracovné vyťaženia. Typickým znakom kvalitných priemyselných podláh je i to, že pohyb po nich – či už osôb alebo strojov je nenáročný, plynulý a bez obmedzení.

Na priemyselné podlahy sú kladené rôzne nároky, ako napríklad protišmykovosť, nehorľavosť, schopnosť odvádzania elektrického výboju či iné vysoké bezpečnostné nároky. Čoraz častejšie je to i požiadavka na estetický vzhľad či farebnosť. Na priemyselné podlahy je preto možné aplikovať potery v rôznych farbách. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Pozrite si tiež nami ponúkané protipožiarne nátery oceľových konštrukcií a povrchové úpravy kovov.

Máte záujem dozvedieť sa viac o priemyselných podlahách?