Sanácia betónu


Na čo slúži sanácia betónu?


Sanácie betónov sú veľmi dôležitou úpravou betónu. Systém sanácie betónov sa využíva napríklad na opravu železobetónových konštrukcií. Vplyvom vonkajšieho prostredia, vzdušného CO2 či tečúcej vody neraz dochádza k narušeniu až rozpadu betónových konštrukcií. To môže viesť k porušeniu statiky celej stavby či nebezpečnému odpadávaniu betónových kusov. Už pri odkrytí železných výstuh v betóne je potrebné konštrukciu chrániť voči nechcenému zvetrávania a rozpadu, a to sanáciou betónov.

Sanácie betónov
Sanácie betónov

Ako prebieha sanácia betónu?


Sanácie betónov čiže sanačné systémy pozostávajú z troch základných celkov. Ako prvé prebehne očistenie pôvodného betónu – osekaním, otryskaním až po zdravý súdržný betón. Druhým krokom je nanesenie novej vrstvy – sanačnými maltami sú vyspravené narušené časti, čo vedie k zvýšenej pevnosti. Tretím krokom je nanesenie protioxidačného náteru, ktorý zabezpečuje nenasiakavosť, zvýšenú pevnosť i životnosť povrchu. Obráťte sa na nás i v oblasti protipožiarnych náterov oceľových konštrukcií, povrchovej úpravy kovov či realizácii priemyselných podláh.

Prinášame stručné odpovede na niekoľko otázok, ktoré od našich klientov dostávame najčastejšie.

1. Čo je to sanácia betónu a prečo je potrebná?

Sanácia betónu je komplexný proces opravy a posilnenia poškodených betónových konštrukcií. Je nevyhnutná z dôvodu obnovy pevnosti a kvality betónu, ktorý môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi vrátane vlhkosti, chemických procesov alebo mechanického poškodenia. Pred sanáciou betónu je potrebné pôvodný betón nechať skontrolovať profesionálmi.

Späť

2. Aké sú najčastejšie príznaky potreby sanácie betónu?

Príznaky potreby sanácie zahŕňajú trhliny, odlupovanie povrchu, koróziu výstuže alebo výskyt škvŕn na betóne. S týmito znakmi je vhodné okamžite zvažovať sanáciu s cieľom minimalizovať ďalšie škody.

Späť

3. Kedy je najlepší čas na vykonanie sanácie betónu?

Sanáciu betónu je najlepšie vykonať včas, hneď po objavení prvých príznakov poškodenia. Rýchla reakcia môže minimalizovať ďalšie škody a náklady na následné opravy. Čím skôr bude sanácia betónu zrealizovaná, tým lepšie sa dokážete vyhnúť rozsiahlejším poškodeniam aj finančne náročnejším opravám.

Späť

4. Aké techniky a materiály sa najčastejšie používajú pri sanácii betónu?

Bežné metódy zahŕňajú nástreky sanačných mált na ochranu povrchu, injektáž do trhlín, náhradu výstuže a využitie špeciálnych náterov a hmôt na obnovu pevnosti betónu. Kvalitné materiály a postupy zabezpečujú dlhodobú efektivitu sanácie.

Späť

5. Je možné samostatne vykonať sanáciu betónu, alebo je lepšie to nechať na profesionálov?

Hoci existujú voľne predajné sady na sanáciu, ide o odborný proces. Odporúča sa nechať sanáciu na kvalifikovaných profesionáloch so skúsenosťami s rôznymi metódami a materiálmi na sanáciu, čo zabezpečuje kvalitný výsledok.
 
U nás v KOROKOV HD s.r.o. sa venujeme sanácii betónu na maximálne profesionálnej úrovni. Sanácie realizujeme so zárukou dlhej životnosti a najvyššej kvality.

Späť

6. Ako dlho trvá proces sanácie betónu a aký je jeho dlhodobý vplyv?

Dĺžka procesu závisí od rozsahu poškodenia a použitých metód. Z dlhodobého hľadiska kvalitná sanácia môže výrazne predĺžiť životnosť betónovej konštrukcie a minimalizovať potrebu následných opráv, čím sa dosiahne efektívna a trvalá obnova.

Späť

Máte záujem dozvedieť sa viac o sanácii betónov?