Sanácie betónov


Na čo slúžia sanácie betónov?


Sanácie betónov sú veľmi dôležitou úpravou betónu. Systém sanácie betónov sa využíva napríklad na opravu železobetónových konštrukcií. Vplyvom vonkajšieho prostredia, vzdušného CO2 či tečúcej vody neraz dochádza k narušeniu až rozpadu betónových konštrukcií. To môže viesť k porušeniu statiky celej stavby či nebezpečnému odpadávaniu betónových kusov. Už pri odkrytí železných výstuh v betóne je potrebné konštrukciu chrániť voči nechcenému zvetrávania a rozpadu, a to sanáciou betónov.

Ako prebieha sanácie betónov?


Sanácie betónov čiže sanačné systémy pozostávajú z troch základných celkov. Ako prvé prebehne očistenie pôvodného betónu – osekaním, otryskaním až po zdravý súdržný betón. Druhým krokom je nanesenie novej vrstvy – sanačnými maltami sú vyspravené narušené časti, čo vedie k zvýšenej pevnosti. Tretím krokom je nanesenie protioxidačného náteru, ktorý zabezpečuje nenasiakavosť, zvýšenú pevnosť i životnosť povrchu. Obráťte sa na nás i v oblasti protipožiarnych náterov oceľových konštrukcií, povrchovej úpravy kovov či realizácii priemyselných podláh.

Máte záujem dozvedieť sa viac o sanácii betónov?